[เฉลย] Shall we date?: Actor to be - Chigusa Shinbashi : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •   C: Start the class!
     •   B: How dare you...!

Chapter 2
     •   A: Watch me shine!
     •   C: That's right!

Chapter 3
     •   B: Back to basics.
     •   A: Still, thank you.

Chapter 4
     •   C: Just got lucky!
     •   B: ...Yes, please.

Chapter 5
     •   C: Can we practice?
     •   B: Not at all.

Chapter 6
     •   B: But you noticed.
     •   C: So you accept me?

Chapter 7
     •   A: I don't hate you.
     •   B: Keep on staring.

Chapter 8
     •   C: But I was glad.
     •   A: ...Thank you.

Chapter 9
     •   A: What's wrong?
     •   B: Maybe Chigusa...?

Chapter 10
     •   C: Well...
     •   A: Don't do a thing.

Chapter 11
     •   B: I sure do!
     •   C: ...Thank you.

Chapter 12
     •   A: C-...Cool.
     •   C: I think so, too.

Chapter 13
     •   C: No way!
     •   A: Look elsewhere.

Chapter 14
    ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment