[เฉลย] Shall we date?: Actor to be - Mikan Yamabuki : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •  B: N-No!
     •  A: Wow...Cool!

Chapter 2
     •  A: So warm.
     •  B: I'll relax.

Chapter 3
     •  C: Yes, let's!
     •  A: Relax.

Chapter 4
     •  C: Just be hugged.
     •  B: Not any time soon.

Chapter 5
     •  B: Me first...?
     •  A: Stare at him.

Chapter 6
     •  A: Cos you're cute.
     •  C: It's not that.

Chapter 7
     •  C: Let's pick up.
     •  B: I'll take it.

Chapter 8
     •  B: If you have to
     •  A: Address like boy

Chapter 9
     •  C: Yeah, we should.
     •  A: Not exactly.

Chapter 10
     •  B: Raise hand.
     •  B: You're too kind.

Chapter 11
     •  A: What about you?
     •  C: Grab his arm.

Chapter 12
     •  A: 'I miss you too'
     •  C: Because of you...

Chapter 13
     •  A: You show me too.
     •  C: Thanks...

Chapter 14
    ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment