Shall we date?: War of Prayers - Bonus CG

All rights to NTT Solmare----------------------------------------------------------------------------------

Bonus CG from Invite a Friend Campaign

Shall we date?: War of Prayers

เรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่าง 'สาวน้อยอธิษฐาน' และอัศวินหนุ่ม ผู้ปกป้องเธอด้วยชีวิต

เมื่อโลก... กำลังถูกเงาร้ายคุกคาม
คริสตัสที่ปกป้องโลกนั้น
จึงได้ตัดสินใจเลือกหญิงสาวนางหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือโลก

สาวน้อย นางหนึ่ง ผู้ที่ฟ้าลิขิตให้เธอต้องช่วยเหลือโลก 
ในฐานะของ 'สาวน้อยอธิษฐาน' [Prayer Maiden]
เธอต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่
ภาระ... ที่แฝงด้วยสัญญาที่ปวดร้าว
เมื่อเธอต้องห้ามตกหลุมรักกับใครก็ตาม
ทั้งที่เธอก็รู้อยู่แก่ใจ คำสัญญาที่สะท้อนขึ้นในใจเสมอ
แต่ความรักกลับยิ่งเบ่งบานในใจเธอมากขึ้น

แล้วเธอจะสามารถรักษาสัญญาเธอไว้ได้มั้ย?

แล้วอัศวินคนที่ไหนที่จะพิชิตใจคุณ?

UPDATE - 22/12/15

UPDATE!!!
Kissed by the Baddest Bidder - Sub Story
    • A Dash of Spice
    • A Hint of Sugar
    • A Bit More Spice
    • A Little More Sugar