[เฉลย] Shall We Date?: "KONKATSU" for marriage - Takuma Chigasaki : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     • A : Is that bad?
     • C : Another job?

Chapter 2
     • A : We are.
     • A : It’s a secret.

Chapter 3
     • A : What a pro.
     • A : I’m blushing.

Chapter 4
     • C : ...Thank you.
     • C : You’re lying.

Chapter 5
     • A : Yes, it is!
     • A : The rolled egg.

Chapter 6
     • C : I’ll also help.
     • C : Meet me again.

Chapter 7
     • C : Your sister?
     • B : Yes.

Chapter 8
     • B : I understand.
     • A : To meet you.

Chapter 9
     • B : Stop.
     • B : Will it change?

Chapter 10
     • B : I respect you.
     • C : I get it now.

Chapter 11
     • C : Thanks.
     • A : I’ll go too!

Chapter 12
     • B : Now!?
    ...HAPPY WEDDING...

0 comments :

Post a Comment