[เฉลย] Shall We Date?: "KONKATSU" for marriage - Rintaro Washio : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     • A : Try to quit.
     • B : I keep schedule.

Chapter 2
     • A : Koume, let's go
     • A : It is what it is.

Chapter 3
     • A : Let's go buffet.  //  -  B: Unbalanced diet.
     • B : Let's pick fruit.  //  -  C: Work done?

Chapter 4
     • A : The pool.
     • C : Not funny.

Chapter 5
     • A : The candle night.  //  -  B: It's not bad.
     • B : The stars.  //  -  A: Put up with it.

Chapter 6
     • B : Okay.
     • B : Dessert, please.

Chapter 7
     • A : They deserved it.
     • A : You're so kind.

Chapter 8
     • A : Yes, definitely.
     • B : Happy?

Chapter 9
     • A : Yes, thank you.
     • B : Can't leave you.

Chapter 10
     • C : I was worried.
     • A : Slap him.

Chapter 11
     • B : I'll miss you.

Chapter 12
     • A : Yes.
    ...HAPPY WEDDING...

0 comments :

Post a Comment