[เฉลย] Love Letter from Thief X - Takuto Hirukawa : Sequel Walkthrough


Chapter 1
    • A : Girlfriend.
    • B : No.

Chapter 2
    • B : Comfort him.
    • B : Pacify him.

Chapter 3
    • B : We’re dating.
    • B : Be disappointed.

Chapter 4
    • A : Nervous?
    • A : Let him kiss me.

Chapter 5
    • A : Kenshi.
    • A : Cute.
    • A : Sightseeing in the city.

Chapter 6
    • A : Takuto has to get in first.
    • A : Bedroom.

Chapter 7
    • B : I'm so happy.

Chapter 8
    • A : It’s show time.
    • A : Laser beam.

Chapter 9
    • A : Figurine.
    • C : I was so scared.

Chapter 10
           ...HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment