[เฉลย] Shall we date?: Heian Love - Yui Minamoto : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •  B : It's fine
     •  B : like a brother

Chapter 2
     •  B : Don't believe it
     •  A : He has improved

Chapter 3
     •  A : I think nothing
     •  B : Control myself

Chapter 4
     •  A : Thanks
     •  B : Dance for me

Chapter 5
     •  B : I don't know
     •  A : Like old times

Chapter 6
     •  B : I believe you
     •  B : Believe in Yui

Chapter 7
     •  B : Pretend to gossip
     •  A : Change the topic

Chapter 8
     •  A : The rumors
     •  A : Thank you

Chapter 9
     •  A : Yesterday
     •  B : I love him

Chapter 10
     •  B : And my feelings?
     •  A : A man

Chapter 11
     •  A: I love Yui
     •  A : Not like that

Chapter 12
     •  B : I love you
     •  A : Make a new poem

Chapter 13
     •  A : Masakuni
     •  A : Cheer him up

Chapter 14
        ...THE HAPPIEST ENDING...

0 comments :

Post a Comment