[เฉลย] Metro PD: Close to You - Eiki Yachigusa : Armed & Engaged Walkthrough


File 1
    • B : Let it go.
    • A : "I do."

File 2
    • A : "No."
    • B : "It's nothing."

File 3
    • A : "Why?"
    • A : "What if I said yes?"

File 4
    • A : "We broke up."
    • B : Stay strong.

File 5
    • B : "I'm fine."

File 6
    • A : "Because of you."
    • A : "Hmm... What should I do?"

File 7
    • B : "No."
    • B : 'Come back safely.'

File 8
    • A : "No."
    • A : Hold his hand.

File 9
    • A : "Listen to him."
    • A : "Why are you apologize?"

File 10
     ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment