[เฉลย] Love Letter from Thief X - Takuto Hirukawa : The Proposal Walkthrough


Chapter 1
    • A : "Okay."
    • A : Ask him.

Chapter 2
    • A : "N-no."
    • A : Talk to him.

Chapter 3
    • A : Stop Takuto.
    • A : "Yes."

Chapter 4
    • B : "Not at all."
    • C : "You're such a bully."

Chapter 5
    • B : "There's something."
    • C : "I'll manage."

Chapter 6
    • B : Give him CPR.
    • B : "Still jealous?"

Chapter 7
    • A : Takuto's hand.

Chapter 8
    • C : "They'll come back!"
    • A : Superheroes.

Chapter 9
     ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment