[เฉลย] True Love Sweet Lies - Nozomu Fuse : Sequel Walkthrough


Sweet Ending Route

Case 1
    • C : "Please stop!"
    • C : "Then why don' you go to..."

Case 2
    • B : "Good luck."
    • B : Cold red-bean soup

Case 3
    • B : "It's dangerous."
    • A : "You're a nice brother."

Case 4
    • C : Stare at the clock.
    • B : Tomorrow's breakfast.

Case 5
    • B : Teacups!
    • A : Chase him.

Case 6
    • B : "Don't touch me."
    • C : Her family's feelings.

Case 7
    • B : "This is my fault."
    • C : Invite Misa, too.

Case 8
       ...SWEET TRAP END...
--------------------------------------------------------------------------

Bitter Ending Route

Case 1
    • A : Tickle him back.
    • A : "That's wonderful."

Case 2
    • A : "Thank you."
    • A : Coffee.

Case 3
    • C : "Nozomu's worried."
    • C : I'm jealous.

Case 4
    • A : Stare at Nozomu.
    • A : The scarf.

Case 5
    • A : Merry-go-round!
    • B : Maybe it's a secret.

Case 6
    • C : "Why..."
    • A : Nozomu's feelings.

Case 7
    • A : Thank you.
    • A : "You don't want to?"

Case 8
       ...BITTER TRAP END...

0 comments :

Post a Comment