[เฉลย] Metro PD: Close to You - Kazusa Hanai : Sequel Walkthrough


File 1
    • B : Don't talk to him.
    • B : "You study profiling after work?"

File 2
    • A : Force a smile.
    • B : Hug him.

File 3
    • A : "Hi!"
    • B : Look away.

File 4
    • B : Hold your breath.
    • B : "Sorry."

File 5
     ...HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment