[เฉลย] Our Two Bedroom Story - Kaoru Kirishima : Season 2 : The Proposal Walkthrough


Chapter 1
    • C : I'm so happy!
    • B : Beigoma top.

Chapter 2
    • B : Be evasive.
    • B : Yes.

Chapter 3
    • A : Right.
    • A : Kiss on the lip.

Chapter 4
    • B : Why?!
    • A : No kidding!

Chapter 5
    • C : Yes.
    • A : You really are like a dad.

Chapter 6
    • C : I want to help Momo.
    • C : Why?

Chapter 7
    • B : I'm sorry.
    • A : No, she doesn't.

Chapter 8
    • B : Are you sure?
    • A : Thanks.

Chapter 9
    • A : It's all because of Kaoru.
    • B : So cute!

Chapter 10
     ...HAPPY END...

0 comments :

Post a Comment