[เฉลย] Be My Princess - Zain : Sequel Walkthrough


Chapter 1
    • B : In my usual room.
    • A : It's connect to Mike somehow...?

Chapter 2
    • A : Zain.
    • A : Speak frankly.

Chapter 3
    • B : Call him back.
    • B : Go to Zain's room.

Chapter 4
    • A : His father's place.
    • B : Go to Zain's house.

Chapter 5
     ...HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment